Rekarne Finansutveckling

Rekarne Finansutveckling erbjuder systemstöd som underlättar ett effektivt och säkert arbetssätt; vare sig det gäller affärsstöd, ordning och reda eller kundbearbetning. 

Våra lösningar

SORC

SORC är ett ledningssystem som säkerställer att bankverksamhet kan bedrivas på ett tydligt och regel­rätt sätt och med en klar överblick över sin verksamhet.

SORC står för Styrning, Ordning, Risk och Compliance och innehåller idag bland annat:

 • NPAP
 • Loggar
 • Avtal
 • Utkontrakterade funktioner
 • Tillstånd
 • Styrdokument inklusive Processkartor, Policys och instruktioner
 • Myndighetsloggar
 • Incidenthantering
 • Möteshantering för bankdelegation
 • Inventariehante­ring
 • Behörighetsrapporter
 
 

AFS

AFS (Affärsstödsystemet) är framtaget för att förenkla och effektivisera de interna processerna hos sparbanken.

Systemet säkerställer att inga ärenden hamnar mellan stolarna och att bevakningar hanteras på ett säkert och enhetligt sätt.

AFS skapar också möjligheter att ta emot bankuppdrag på andra platser än på bankkontoren. Detta eftersom det enda som behövs i kundmötet är en bank-PC, Swedbank-ID, internetuppkoppling och en skrivare.

Lösningen med Swedbank-ID skapar också helt nya möjligheter för en bank att hjälpa en annan, även med själva arbetsuppgifterna. Man kan lätt skicka uppdragen i en säker miljö även mellan banker med olika clearing.

Webbflöde

Genom specialkonstruerade digitala webbflöden finns möjligheten att effektivisera för företags-, förenings- och UF-kunder.

Via webbflödena kan kunderna, med hjälp av BankID, både ansöka om att bli kund men även uträtta ärenden. Det innebär kortare processtider och en smidigare hantering för både kund och bank i och med att rådgivaren får allt underlag samlat på ett ställe.

Kontakta oss

Kontakta oss på:

Finansutveckling@sparbankenrekarne.se

VD & Verksamhetsutvecklare

Torbjörn Larsson
016 – 15 82 05
torbjorn.larsson@sparbankenrekarne.se

Systemadministratör och utbildare

Maria Fäldt
016 – 15 82 36
maria.faldt@sparbankenrekarne.se

Administratör och kundstöd

Åsa Sandberg
016 – 15 81 18
asa.sandberg@sparbankenrekarne.se

Om oss

2013 behövde Sparbanken Rekarne en smidig, bankanpassad IT-lösning för att hantera bolåneaffären. I den skulle både rådgivare och affärsstöd få ett stöd i sitt arbete. Banken kontaktade det lokala IT-bolaget Viaduct och tillsammans utvecklades ett systemstöd – BLG (Bolånegruppen).

Ryktet om BLG spred sig inom sparbanksvärlden, andra sparbanker besökte Sparbanken Rekarne och flera av dem ville köpa BLG.

Parallellt med detta fortsatte Sparbanken Rekarne och Viaduct att utveckla idén, till att även omfatta andra ärenden än bolåneaffären; till exempel nya kunder, avslutsärenden, spara- och försäkringsaffären med mera. Det utvecklade systemstödet AFS (Affärsstödsystemet) föddes och BLG-funktionaliteten lyftes in i AFS.

Även det här systemstödet visade sig vara intressant för andra sparbanker och i samband med det bildades Rekarne Finansutveckling för att vara en trygg och långsiktig partner för de banker som väljer att använda våra system. 

Bolaget ägs till hälften av Sparbanken Rekarne AB och Viaduct AB och har som syfte att tillhandahålla IT-lösningar speciellt utvecklade för sparbanker. Det gemensamma bolaget äger koden och rättigheterna till samtliga våra produkter.